Záměr obce převést vlastnické právo k nemovitým věcem ve vlastnictví obce Čeladná - Obec Čeladná

Záměr obce převést vlastnické právo k nemovitým věcem ve vlastnictví obce Čeladná

Zveřejněno do

Zveřejnil Jitka Kaifášová