Záměr obce pronajmout část pozemku p. č. 1226 v k. ú. Čeladná - Obec Čeladná

Záměr obce pronajmout část pozemku p. č. 1226 v k. ú. Čeladná

Zveřejněno do

Zveřejnil Jitka Kaifášová