Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí - Obec Čeladná

Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí

Jitka Kaifášová

Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Obec Čeladná může v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 13,31 t. Na každého obyvatele tak připadá 4,64 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021 k úspoře produkce CO2 o 156,60 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 61 ks
Nebylo nutné vytěžit 7 803,20 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 292 krát.
Došlo také k úspoře 80 327,66 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 80328 krát.
Podařilo se recyklovat 7 662,68 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 315 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 270,00 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 48001 1€ mincí, nebo 327,69 kg hliníku, který by stačil na výrobu 21847 plechovek o objemu 0,33 l.