Ochrana osobních údajů - Obec Čeladná

Zásady ochrany osobních údajů

Obecní úřad Čeladná (dále jen „úřad“) v rámci samostatné působnosti a přenesené působnosti dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zpracovává osobní údaje týkající se subjektů a údajů, kterými jsou převážně občané obce, ale také např. zaměstnanci obecního úřadu, osoby, kterým ve správním obvodu obce vznikla určitá matriční událost; osoby, které vystupují v různých správních řízeních jako žadatelé nebo účastníci řízení; další osoby, které s obcí určitým způsobem komunikují a žádají o vyřízení různých záležitostí. Podobně jsou subjekty údajů stanoveny v tabulce s jednotlivými účely zpracování, která je součástí přílohy č. 1.


Úřad jako správce osobních údajů nese odpovědnost za zpracování osobních údajů a na základě vstupní rozdílové analýzy GDPR přijal vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů. Součástí těchto opatření je i jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů.


Identifikace a kontaktní údaje správce osobních údajů:
Obecní úřad Čeladná
Čeladná č. p. 1, 739 12 Čeladná
sekreatariat@celadna.cz
+420 558 684 008
Datová schránka: 2hmb3aw
IČ: 00296571


Kontaktní údaje externího pověřence pro ochranu osobních údajů:
Ing. Veronika Světlíková
celadna@ou-poverenec.cz
+420 734 103 424


Informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů:


Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Současně jsou osobní údaje zpracovávány i v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).


Jednotlivé účely zpracování, včetně právních titulů, kategorií subjektů údajů, kategorií dotčených osobních údajů, specifikace oprávněných zájmů správce (pro zpracování, která probíhají na základě tohoto právních titulu), informací o případných příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, zdrojů osobních údajů, jsou uvedeny v tabulce, která je součástí přílohy č. 1. Osobní údaje nejsou v rámci žádného účelu zpracování předávány do třetích zemí.


Informace o době uchovávání údajů v rámci jednotlivých účelů budou subjektům údajů k dispozici u správce osobních údajů.


Práva subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů:právo požadovat omezení zpracování v případech, kdy: