Ochrana osobních údajů - Obec Čeladná

Zásady ochrany osobních údajů

Obecní úřad Čeladná (dále jen „úřad“) v rámci samostatné působnosti a přenesené působnosti dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zpracovává osobní údaje týkající se subjektů údajů, kterými jsou převážně občané obce, ale také např. zaměstnanci obecního úřadu, osoby, kterým ve správním obvodu obce vznikla určitá matriční událost; osoby, které vystupují v různých správních řízeních jako žadatelé nebo účastníci řízení; další osoby, které s obcí určitým způsobem komunikují a žádají o vyřízení různých záležitostí. Podrobně jsou subjekty údajů stanoveny v tabulce s jednotlivými účely zpracování, která je součástí přílohy: Informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů.


Úřad jako správce osobních údajů nese odpovědnost za zpracování osobních údajů a na základě vstupní rozdílové analýzy GDPR přijal vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů. Součástí těchto opatření je i jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů.


Identifikace a kontaktní údaje správce osobních údajů:
Obecní úřad Čeladná
Čeladná č. p. 1, 739 12 Čeladná
sekretariat@celadna.cz
+420 558 684 008


Datová schránka: 2hmb3aw
IČ: 00296571


Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Security management, s.r.o.

Ing. Veronika Světlíková

celadna@ou-poverenec.cz
+420 734 103 424


Informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů:
Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Současné jsou osobní údaje zpracovávány i v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Jednotlivé účely zpracování, včetně právních titulů, kategorií subjektů údajů, kategorií dotčených osobních údajů, specifikace oprávněných zájmů správce (pro zpracování, která probíhají na základě tohoto právního titulu), informací o případných příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, zdrojů osobních údajů, jsou uvedeny v přiložené tabulce. Osobní údaje nejsou v rámci žádného účelu zpracování předávány do třetích zemí.
Informace o době uchovávání údajů v rámci jednotlivých účelů budou subjektům údajů k dispozici u správce osobních údajů.


Práva subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů:Seznam konkrétních zpracovatelů, kteří pro správce provádějí zpracování osobních údajů, je k dispozici u pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese: celadna@ou-poverenec.cz


__


Informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů


__