Zásady pro spolupráci s investory - Obec Čeladná

Zásady pro spolupráci s investory

Pavol Lukša

Představujeme Zásady obce Čeladná pro spolupráci s investory.


Zásady pro spolupráci s investory slouží samosprávám jako nástroj pro nastavení jasných pravidel pro vstup stavebníka do konkrétního území. Na míru připravený dokument je čím dál rozšířenějším a velmi efektivním způsobem, jak vést jednání ke vzájemné spokojenosti obou stran, a zajistit tak udržitelný rozvoj s dostatkem kvalitní veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti.


V posledních letech přijala Zásady nebo podobné dokumenty celá řada menších i větších měst, jako je Jihlava, Brno, Praha, Pardubice či Liberec. Aktuálně se připravují například v Květnici, Benešově a Mníšku pod Brdy.


Ke stále se rozrůstající skupině měst, která jsou rozhodnutá podniknout výrazné kroky vstříc udržitelnému stavitelství a rozvoji území, se nyní přidala i Čeladná. Zkušenosti z praxe ukazují, že investice do přípravy takových pravidel se vyplatí. I zde věříme, že budoucí rozvoj dle Zásad pro spolupráci s investory pomůže obci řešit řadu problémů, které jsou s novou komerční i soukromou výstavbou takřka vždy spojeny.


Celý dokument ke stažení naleznete zde >>