Územní studie - Obec Čeladná

Územní studie

Níže zveřejněné územní studie jsou uloženy a lze do nich nahlížet na níže uvedených místech:

Obecní úřad Čeladná, stavební úřad, Čeladná č. 1, 739 12 Čeladná
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, Odbor regionálního rozvoje a stavební úřad, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117, 702 18 Ostrava