Dodatek č.1 ke smlouvě o pachtu a provozování vodního díla č. 16060/D1 - Obec Čeladná

Dodatek č.1 ke smlouvě o pachtu a provozování vodního díla č. 16060/D1

Zveřejněno

Zveřejnil Kateřina Milatová

Ev. č. písemnosti: 127/2023