Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., dle žádosti čj: 1936/2022 ze dne 8.8.2022- odpověděla místostarosta Bc.Věra Golová - Obec Čeladná

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., dle žádosti čj: 1936/2022 ze dne 8.8.2022- odpověděla místostarosta Bc.Věra Golová

Zveřejněno do

Zveřejnil Kateřina Milatová

Poskytnuté informace