Krajský úřad Moravskoslezského kraje - Rozhodnutí MSK 108074/2012 - Obec Čeladná

Krajský úřad Moravskoslezského kraje - Rozhodnutí MSK 108074/2012

Zveřejněno do

Zveřejnil Michaela Nečasová

Rozhodnutí Krajksého úřadu Moravskoslezského kraje odboru životního prostředí a zemědělství ve věci žádosti o změnu rozhodnutí (prodloužení platnosti) byla žadatelům povolena.
Výrok rozhodnutí č. j. MSK108074/2012 ze dne 29.102012 se mění tak, že podmínka č. 3 nově zní: "Výjimka se povoluje do 31.12.2027".
Ostatní podmínky rozdhonutí č. j . MSK108074/2012 zůstávají nezměněny.