Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zák. 106/1999 Sb. ze dne 17.3.2023 - Obec Čeladná

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zák. 106/1999 Sb. ze dne 17.3.2023

Zveřejněno do

Zveřejnil Michaela Nečasová

Poskytnuté informace

Ev. č. písemnosti: 72/2023