Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - Obec Čeladná

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Zveřejněno do

Zveřejnil Michaela Nečasová

Ev. č. písemnosti: 27/2024