Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060939547, dne 9. 4. 2024, v době od 7:30 do 15:00 - Obec Čeladná

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060939547, dne 9. 4. 2024, v době od 7:30 do 15:00

Zveřejněno do

Zveřejnil Michaela Nečasová

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Čeladná (okres Frýdek-Místek)
č. p. 132, 187
č. ev. 322, 324-328, 502, 857, 874, 878, 879
kat. území Čeladná (kód 619116): parcelní č. 1830/1, 1997


Ev. č. písemnosti: 43/2024