Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060938164, dne 10. 4. 2024 v době od 7:30 do 15:00 - Obec Čeladná

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060938164, dne 10. 4. 2024 v době od 7:30 do 15:00

Zveřejněno do

Zveřejnil Michaela Nečasová

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Čeladná (okres Frýdek-Místek)
č. p. 36, 98, 175, 262, 868
č. ev. 556, 558-573
kat. území Čeladná (kód 619116): parcelní č. 2945/5
Kunčice pod Ondřejníkem (okres Frýdek-Místek)
č. p. 32, 86, 91, 97, 101, 103, 104, 106, 107, 110, 111, 112, 114, 116, 117, 118, 123, 124, 132, 133, 140, 147,
148, 158, 162, 163, 165, 167, 201, 205, 206, 211, 217, 220, 223, 229, 232, 236, 239, 244, 247, 248, 249, 250,
263, 267, 268, 269, 280, 285, 286, 288, 329, 339, 340, 341, 344, 347, 355, 356, 363, 378, 383, 392, 398, 400,
406, 414, 415, 416, 417, 426-430, 444, 450, 452, 455, 465, 468, 472, 473, 481, 482, 483, 486, 490, 499, 501,
503, 506, 507, 512, 514, 526, 533, 536, 538, 552, 553, 556, 558, 561, 570, 594, 599, 608, 609, 616, 624, 630,
631, 666, 668, 669, 682, 692, 704, 706, 709, 711, 720, 721, 730, 742, 743, 744, 746, 753, 754, 755, 764, 774,
813, 818, 821, 823, 825, 826, 833, 835, 836, 842, 843, 844, 847, 859, 868, 871
č. ev. 27, 28, 30, 31, 32, 41, 44, 57, 83, 239, 240, 242, 244-251, 253, 255, 271, 272, 275, 277-282, 284, 285,
287, 289-314, 316-323, 325-341, 343-354, 356, 357, 358, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 369, 370, 372, 373,
375, 376, 377, 379-387, 389, 390, 391, 393-397, 399-404, 406-410, 412-425, 428-444, 446, 447, 449, 451,
452, 453, 454, 457-464, 466, 468, 470-475, 486, 487, 488, 489, 491, 493-506, 614-633, 635-641, 643, 644,
646, 648-659, 661-665, 669-681, 683-700, 714-733, 735-739, 741, 743, 744, 747-754, 756, 757, 758, 835,
851, 852, 857, 860, 861, 862, 864, 865, 866, 868, 869, 870, 872, 874, 875, 887, 891, 897, 920, 927, 934, 940
kat. území Kunčice pod Ondřejníkem (kód 677094): parcelní č. 1295, 1934/27, 1977/3, 1992/10, 1992/11,
2004/3, 2138/1, 2144/2, 2619/1, 3464/2, 3661


Ev. č. písemnosti: 44/2024