Oznámení o zahájení správního řízení, ve věci žádosti o dodatečné povolení stavby garážového stání s hospodářskou budovou na pozemku parc. č. 13/2 k. ú. Čeladná - Obec Čeladná

Oznámení o zahájení správního řízení, ve věci žádosti o dodatečné povolení stavby garážového stání s hospodářskou budovou na pozemku parc. č. 13/2 k. ú. Čeladná

Zveřejněno do

Zveřejnil Michaela Nečasová

Ev. č. písemnosti: 19/2024