Oznámení záměru obce Čeladná o prodeji pozemku p. č. 9318 v k. ú. Čeladná - Obec Čeladná

Oznámení záměru obce Čeladná o prodeji pozemku p. č. 9318 v k. ú. Čeladná

Zveřejněno do

Zveřejnil Michaela Nečasová

Ev. č. písemnosti: 41/2024