SmVaK - Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce - Obec Čeladná

SmVaK - Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Zveřejněno do

Zveřejnil Jitka Kaifášová