Státní pozemkový úřad - Usnesení o prodloužení lhůty k vydání rozhodnutí o výměně nebo převodu vlastnických práv uvedené v ust. § 11 odst. 8 zákona, a to do 31.12.2023 - Obec Čeladná

Státní pozemkový úřad - Usnesení o prodloužení lhůty k vydání rozhodnutí o výměně nebo převodu vlastnických práv uvedené v ust. § 11 odst. 8 zákona, a to do 31.12.2023

Zveřejněno do

Zveřejnil Michaela Nečasová