VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- Oznámení o projednávání 2. návrhu Změny č. 1A Územního plánu Čeladná a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území - Obec Čeladná

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- Oznámení o projednávání 2. návrhu Změny č. 1A Územního plánu Čeladná a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území

Zveřejněno

Zveřejnil Kateřina Milatová

Ev. č. písemnosti: 105/2023