Žádost o informaci dle zák. 106/1999 Sb. ze dne 8.6.2023, odpověděl starosta - Obec Čeladná

Žádost o informaci dle zák. 106/1999 Sb. ze dne 8.6.2023, odpověděl starosta

Zveřejněno do

Zveřejnil Michaela Nečasová

Poskytnuté informace

Ev. č. písemnosti: 88/2023