Žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb., ze dne 19. 9. 2023 č. j.: 2163/2023 - odpověděla J. Večerková - vedoucí stavebního úřadu - Obec Čeladná

Žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb., ze dne 19. 9. 2023 č. j.: 2163/2023 - odpověděla J. Večerková - vedoucí stavebního úřadu

Zveřejněno do

Zveřejnil Michaela Nečasová

Poskytnuté informace

Ev. č. písemnosti: 139/2023