Žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb., ze dne 5. 1. 2024 č. j.: 53/2024 - odpověděla J. Večerková - vedoucí stavebního úřadu - Obec Čeladná

Žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb., ze dne 5. 1. 2024 č. j.: 53/2024 - odpověděla J. Večerková - vedoucí stavebního úřadu

Zveřejněno do

Zveřejnil Michaela Nečasová

Poskytnuté informace

Ev. č. písemnosti: 20/2024