Žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb., ze dne 8.6.2023 č. j.:1376/2023 - odpověděl J.Večerková - vedoucí stavebního úřadu - Obec Čeladná

Žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb., ze dne 8.6.2023 č. j.:1376/2023 - odpověděl J.Večerková - vedoucí stavebního úřadu

Zveřejněno do

Zveřejnil Michaela Nečasová

Poskytnuté informace

Ev. č. písemnosti: 95/2023