Zápis z jednání zastupitelstva obce Čeladná číslo 1 ze dne 13. 12. 2022 - Obec Čeladná

Zápis z jednání zastupitelstva obce Čeladná číslo 1 ze dne 13. 12. 2022

Zveřejněno

Zveřejnil Michaela Nečasová

Ev. č. písemnosti: 2/2023