Zásady pro stanovení úplaty za zřízení věcných břemen na rok 2021 - Obec Čeladná

Zásady pro stanovení úplaty za zřízení věcných břemen na rok 2021

Zveřejněno do

Zveřejnil Jitka Kaifášová

Strategické dokumenty