Zveřejnění záměru o směně části pozemku ve vlastnictví obce Čeladná - Obec Čeladná

Zveřejnění záměru o směně části pozemku ve vlastnictví obce Čeladná

Zveřejněno do

Zveřejnil Michaela Nečasová

Ev. č. písemnosti: 95/2024