Žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb., ze dne 29.07.2022 čj:1876/2022- odpověděl J.Večerková- vedoucí stavebního úřadu - Obec Čeladná

Žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb., ze dne 29.07.2022 čj:1876/2022- odpověděl J.Večerková- vedoucí stavebního úřadu

Zveřejněno do

Zveřejnil Kateřina Milatová

Poskytnuté informace