Zápis z jednání zastupitelstva obce Čeladná č. 4 ze dne 5. 9. 2023 - Obec Čeladná

Zápis z jednání zastupitelstva obce Čeladná č. 4 ze dne 5. 9. 2023

Zveřejněno do

Zveřejnil Michaela Nečasová

Ev. č. písemnosti: 129/2023