Samospráva - Obec Čeladná

Samospráva

Vedení obce

Pavol Lukša

Starosta

Bc. Věra Golová

Místostarostka

Michaela Nečasová

Sekretariát vedení obce

Rada obce

Pavol Lukša

Starosta

Bc. Věra Golová

Místostarostka

MUDr. Milan Bajgar

Člen rady

Mgr. Iveta Kubica Magnusková

Člen rady

Kamil Otava

Člen rady

Zastupitelstvo

Pavol Lukša

Starosta

Bc. Věra Golová

Místostarostka

MUDr. Milan Bajgar

Člen zastupitelstva

Ing. Karel Bojda Ph.D., MBA

Člen zastupitelstva

Ing. Lukáš Bražina

Člen zastupitelstva

MUDr. Jiří Kahánek

Člen zastupitelstva

Renata Kopecká

Člen zastupitelstva

Mgr. Iveta Kubica Magnusková

Člen zastupitelstva

Ing. Pavel Mikeska

Člen zastupitelstva

Mgr. Martina O´Reilly

Člen zastupitelstva

Kamil Otava

Člen zastupitelstva

Barbora Pustelníková

Člen zastupitelstva

Irena Štefková

Člen zastupitelstva

Ing. Jiří Švrček, MBA

Člen zastupitelstva

Oldřich Uher

Člen zastupitelstva

Finanční výbor

Ing. Pavel Mikeska

Předseda finančního výboru

Radka Blažková

Člen finančního výboru

Josef Oršulík

Člen finančního výboru

Marie Skotnicová

Člen finančního výboru

Irena Štefková

Člen finančního výboru

Kulturní komise

Mgr. Martina O´Reilly

Předseda kulturní komise

Bc. Barbora Golová

Člen kulturní komise

Jitka Kaifášová

Člen kulturní komise

Renata Kopecká

Člen kulturní komise

Mgr. Anette Sovják Majerová

Člen kulturní komise

Mgr. Jana Satinská

Člen kulturní komise

Kontrolní výbor

Ing. Lukáš Bražina

Předseda kontrolního výboru

MUDr. Jiří Kahánek

Člen kontrolního výboru

Jaroslav Kozel

Člen kontrolního výboru

Barbora Pustelníková

Člen kontrolního výboru

Ing. Lukáš Vrubel

Člen kontrolního výboru

Komise pro občanské záležitosti

Eduard Čajánek

Předseda komise pro občanské záležitosti

Jaroslav Kozel

Člen komise pro občanské záležitosti

Pavol Lukša

Člen komise pro občanské záležitosti