Územní plán - Obec Čeladná

Územní plán

Návrh Změny č. 3 Územního plánu Čeladná - veřejné projednání

2. návrh Změny č. 1A Územního plánu Čeladná – projednání dle §50 stavebního zákona

Úplné znění Územního plánu Čeladná po změně č. 2 - opravené

Do úplného znění Územního plánu Čeladná po změně č. 2 lze nahlížet na níže uvedených místech:
Obecní úřad Čeladná, Stavební úřad, Čeladná č. 1, 739 12 Čeladná
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, Odbor regionálního rozvoje a stavební úřad, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Územní plán Čeladná 2014

Projekt „Zpracování územního plánu pro obec Čeladná" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.
Části územního plánu Čeladná týkající se vymezení ploch Z1 – Z10 a trasy VD1 byly zrušeny rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ozn. 79 A 10/2014 - 64 ze dne 30. 4. 2015.
Změnou č. 1B byl územní plán v částech týkajících ploch Z1 – Z10 opětovně doplněn.

Úplné znění územního plánu Čeladná po změně č. 1B

Do úplného znění ze nahlížet na níže uvedených místech:
Obecní úřad Čeladná, Stavební úřad, Čeladná č. 1, 739 12 Čeladná
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, Odbor regionálního rozvoje a stavební úřad, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Změna č. 1B Územního plánu Čeladná vydaná dne 20. 9. 2018 zastupitelstvem obce -

Do změny č. 1B, která nabyla účinnosti dne 31. 10. 2018, lze nahlížet na uvedených místech:  • Obecní úřad Čeladná
    Stavební úřad
    Čeladná č. 1

  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117, 702 18 Ostrava

  • Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, Odbor regionálního rozvoje a stavební úřad, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

  • Do dokladové části lze nahlížet na Obecním úřadu Čeladná, Čeladná č. 1, 739 12 Čeladná

Změna č. 2 Územního plánu Čeladná – vydaná dne 12. 9. 2022

Do Změny č. 2 Územního plánu Čeladná, která nabyla účinnosti dne 9. 11. 2022, lze nahlížet na níže uvedených místech:
Obecní úřad Čeladná, Stavební úřad, Čeladná č. 1, 739 12 Čeladná
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, Odbor regionálního rozvoje a stavební úřad, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Do dokladové části lze nahlížet na Obecním úřadu Čeladná, Čeladná č. 1, 739 12 Čeladná